Skip to main content

Omgevingsvisie

BuitenGewoon Borger-Odoorn

Voor u ligt de visie op de leefomgeving van onze gemeente. Deze Omgevingsvisie geeft ons toekomstbeeld voor Borger-Odoorn en geeft aan waar we kansen zien en met welke opgaven we aan de slag willen. Voor onze 25 dorpen, buitengebied en ruim 25.000 inwoners. Het toekomstbeeld kijkt ver vooruit én beschrijft de kansen en opgaven als de eerste stappen om ons toekomstbeeld te realiseren. Daarbij maken we verschil tussen gebieden. Want het Hunzedal is een ander gebied dan het Veen en Nieuw-Buinen een ander dorp dan Exloo. In onze Omgevingsvisie hebben we deze verschillen uitgewerkt in gebiedskompassen: voor ieder gebied een koers op maat.